Tato stránka používá soubory cookie k zajištění lepších zážitků při prohlížení. Používáním této stránky s podobným použitím souhlasíte. Pokračovat Další informace

Zásady ochrany osobních údajů webové stránky a aplikace FindAdBlue

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby lépe sloužily osobám, které jsou dotčeny způsobem využívání svých „Osobně identifikovatelných údajů“ (PII) online. PII, dle popisu v zákonech na ochranu osobních údajů a informační bezpečnosti, představují informace, které lze využít samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi k identifikaci, kontaktování nebo vyhledání jedné osoby nebo k identifikaci osoby v kontextu. Přečtěte si pečlivě zásady na ochranu osobních údajů a získáte jasný přehled o způsobech shromažďování, využívání, ochrany nebo jiného zacházení s vašimi osobně identifikovatelnými údaji v naší společnosti v souladu s naší webovou stránkou.

Jaké osobní údaje shromažďujeme od osob, které navštěvují naši webovou stránku nebo aplikaci?

Při objednání nebo registraci na naší stránce či aplikaci dle potřeby můžete být požádáni o zadání jména, e-mailové adresy nebo dalších podrobností, abychom vám mohli pomoci s řešením vašeho požadavku.

Kdy shromažďujeme údaje?

Údaje od vás shromažďujeme v okamžiku, kdy je zadáváte na naší stránce nebo v naší aplikaci.

Poskytněte nám zpětnou vazbu o našich produktech a službách.

Jak používáme vaše údaje?

Shromážděné údaje při registraci, nákupu, přihlášení k odběru zpravodaje, odpovědi na průzkum nebo marketingové sdělení, prohlížení webové stránky nebo používání některých dalších funkcí stránky či aplikace můžeme používat následujícím způsobem:

  • Ke zlepšování našich webových stránek a aplikace, abychom vám mohli lépe sloužit
  • Ke zlepšování našich služeb při odpovídání na vaše požadavky na zákaznické služby
  • K následnému kontaktování po korespondenci (dotazy po živém chatu, e-mailu nebo telefonu)

Vaše IP adresa, nastavení prohlížeče a poloha

Při návštěvě webové stránky nebo použití aplikace registrujeme IP adresu vašeho zařízení a nastavení prohlížeče. IP adresa představuje číselnou adresu zařízení používaného k návštěvě webové stránky či aplikace. Nastavení prohlížeče může obsahovat typ používaného prohlížeče, jazyk prohlížeče a časové pásmo. Tyto údaje shromažďujeme, abychom mohli vysledovat zařízení používané v případech zneužití nebo nezákonného jednání ve spojení s návštěvami nebo používáním webové stránky či aplikace. Dále využíváme IP adresu k přibližnému určení vaší polohy (na úrovni města).

Jak chráníme vaše údaje?

Naše webová stránka je pravidelně kontrolována, zda neobsahuje bezpečnostní problémy a známá zranitelná místa, abychom vám na našich stránkách zajistili maximální bezpečí.

Využíváme běžné skenování malwaru.

Vaše osobní údaje se nachází za zabezpečenými sítěmi a jsou dostupné pouze omezenému počtu osob, které mají zvláštní oprávnění přístupu do takových systémů a jsou povinny s takovými údaji zacházet jako s důvěrnými. Navíc jsou všechny vámi poskytované citlivé informace šifrováni pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).

Když uživatel zadává, odesílá nebo používá své údaje, používáme řadu bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů.

Používáme soubory „cookie“?

Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které stránka nebo poskytovatel služby přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a umožňuje stránce nebo systémům poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si jisté údaje. Například používáme soubory cookie jako pomoc při uložení potvrzení zásad ochrany osobních údajů. Také je používáme jako pomůcku při snaze o pochopení vašich předvoleb na základě předchozí nebo aktuální činnosti na stránkách, což nám umožňuje poskytovat vám lepší služby. Také používáme soubory cookie jako pomoc při kompilaci agregovaných dat týkajících se datových přenosů na stránce a komunikace se stránkou, abychom vám mohli na stránkách v budoucnu nabízet lepší zážitky a nástroje.

Soubory cookie využíváme k:

  • Pochopení a uložení předvoleb uživatele pro budoucí návštěvy.
  • Kompilaci agregovaných dat týkajících se přenosů na stránkách a interakcím na stránkách za účelem poskytování lepších zkušeností se stránkami a nástroji v budoucnu. Také můžeme využívat důvěryhodné služby třetích stran, které sledují tyto údaje naším jménem.

Můžete se rozhodnout, že vás bude počítat varovat při každém odeslání souboru cookie nebo můžete zvolit úplné vypnutí všech souborů cookie. To můžete udělat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Jelikož každý prohlížeč se trochu liší, podívejte se do nabídky Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte správný postup, jak upravit vaše soubory cookie.

Pokud uživatelé zakáží soubory cookie v prohlížeči:

Pokud vypnete soubory cookie, některé funkce, které zlepšují fungování stránek nemusí správně fungovat.

Prohlášení třetí strany

Neprodáváme, neobchodujeme ani jiným způsobem nepřenášíme externím stranám vaše osobně identifikovatelné údaje, pokud na to uživatele předem neupozorníme. To se netýká hostingových partnerů webových stránek nebo aplikace a dalších stran, které nám pomáhají v provozu našich webových stránek nebo aplikace, výkonu našeho podnikání nebo obsluze našich uživatelů, dokud tyto strany souhlasí, že budou považovat tyto údaje za důvěrné. Můžeme také zveřejňovat informace, když je jejich zveřejnění nezbytné k vyhovění požadavků zákona, vynucování našich zásad stráneknebo ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti či práv, majetku nebo bezpečnosti dalších osob.

Osobně neidentifikovatelné informace o návštěvnících mohou být poskytovány dalším stranám za účelem marketingu, reklamy nebo dalších využití.

Odkazy třetí strany

Odkazujeme na nebo můžeme zahrnout či nabízet produkty či služby třetí strany na naše webové stránky či aplikace. Tyto stránky třetí strany mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto nemáme žádnou odpovědnost nebo povinnosti vůči obsahu a činnostem těchto odkazovaných stránek. Přesto se snažíme chránit integritu naší stránky a uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu týkající se těchto stránek.

Google

Reklamní požadavky Google lze shrnout pomocí reklamních principů Google. Existují, aby poskytovaly uživatelům pozitivní zkušenosti. Zásady AdWords

Na našich webových stránkách a v aplikaci používáme službu Google Analytics.

Google, jako dodavatel třetí strany, využívá na našich stránkách soubory cookie. Využívání souboru cookie DART společností Google ji umožňuje poskytovat reklamy našim uživatelům na základě předchozích návštěv naší stránky a dalších stránek na síti internet. Uživatelé mohou zrušit používání souboru cookie DART navštívením služby Google Ad a zásad ochrany osobních údajů sítě obsahu.

Implementovali jsme následující pravidla:

Naše společnost společně s dodavateli třetí strany, například Google používáme soubory cookie první strany (například soubory cookie služby Google Analytics) a soubory cookie třetí strany (například soubor cookie DoubleClick) nebo další identifikátory třetí strany společně za účelem kompilace dat týkajících se jednání uživatele s dojmy z reklam a dalšími funkce reklamních služeb ve vztahu k našim webovým stránkám a aplikaci.

Odhlášení:

Uživatelé mohou nastavit předvolby, jakým způsobem vám společnost Google poskytuje reklamy pomocí stránky nastavení služby Google Ad. Alternativně se můžete odhlásit navštívením odhlašovací stránky organizace Network Advertising Initiative nebo pomocí odhlašovacího doplňku v prohlížeči služby Google Analytics.

Jak naše stránky řeší signály Nesledovat?

Ctíme signály Nesledovat a vložené soubory cookie Nesledovat ani v případě aktivního mechanismu prohlížeče Nesledovat (DNT) neposkytujeme reklamy.

Umožňují naše stránky sledování chování třetím stranám?

Je také třeba poznamenat, že umožňujeme sledování chování třetím stranám

Férové postupy informování

Principy férových postupů informování tvoří základ zákona na ochranu osobních údajů a koncepty, které zahrnuje, hrály důležitou roli ve vývoji zákonů na ochranu dat na celém světě. Pochopení principů férových postupů informování a způsobů jejich implementace je nezbytné k dodržování různých zákonů na ochranu osobních údajů.

Abychom byli v souladu s férovými postupy informování, provedeme následující reaktivní akci v případě, že dojde k úniku dat:

Upozorníme vás e-mailem během 7 pracovních dní.

Také souhlasíme s principem individuálního odškodnění, který vyžaduje, aby osoby měly právo zákonně se snažit o vynucení práv vůči shromažďovatelům a zpracovatelům dat, kteří nedodržují zákon. Tyto principy kromě požadavku na vynutitelnost práv osob proti uživatelům dat také vyžadují, aby se osoby musely zpovídat soudům nebo státním úřadům při vyšetřování a/nebo zjišťování nedodržování pravidel zpracovatelů dat.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké otázky týkající se této zásady ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.


Integer Research Ltd.
108-114 Golden Lane
Londýn, EC1Y 0TL
UK

admin@findadblue.com

Integer Research Privacy Policy

For more details on Integer Research’s privacy policy and your rights under GDPR please go to www.integer-research.com/privacy-policy


STÁHNĚTE SI APLIKACI!

Aplikace FindAdBlue pro osobní vozidla je dostupná zdarma v obchodě App Store a Play Store.