Tato stránka používá soubory cookie k zajištění lepších zážitků při prohlížení. Používáním této stránky s podobným použitím souhlasíte. Pokračovat Další informace

Najít nejbližší AdBlue®

Prodejny AdBlue® pro nákladní vozidla

 

Informace o AdBlue®


Co je to AdBlue®?

Jednoduše řečeno, AdBlue® představuje 32,5% roztok močoviny v deionizované vodě a je vyžadován pro provoz mnoha užitkových vozidel na evropských silnicích. AdBlue® je nezbytné pro správnou funkci pokročilých technologií řízení emisí instalovaných ve výfukovém systému pod názvy selektivní katalytická redukce nebo SCR. AdBlue® je na rozdíl od nafty čirou, netoxickou kapalinou, se kterou lze bezpečně zacházet a která nepoškozuje životní prostředí. AdBlue® není palivem nebo aditivem do paliva.

AdBlue® je roztok s přísně stanovenými specifikacemi a vyrábí se v souladu s normami DIN 70070 a ISO 22241.

Kdo potřebuje AdBlue®?

V dnešní době je AdBlue® nezbytné k provozu většiny těžkých užitkových vozidel se vznětovým motorem (nákladní vozidla, autobusy i dálkové autobusy) zakoupených po říjnu 2006.

Aby bylo možné splnit emisní limity norem Euro IV a V, všichni velcí výrobci nákladních vozidel v Evropě, ve větším či menším rozsahu nabízeli vozidla vybavená SCR. Společnosti MAN a Scania se však pevně zaměřily na alternativní technologii nazývanou EGR, která nevyžaduje používání AdBlue® a vybavily jím většinu svých modelových řad.

Je důležité zajistit, aby vozidla zůstala zásobená AdBlue®, jelikož palubní kontrolní systém vynutí v případě prázdné nádržky na AdBlue® snížení točivého momentu. Tento postup má zajistit, že emise NOx vozidel zůstanou pod zákonným limitem.

Co je to SCR?

SCR nebo také selektivní katalytická redukce představuje technologii řízení emisí, která byla poprvé využita u tepelných elektráren spalujících uhlí k odstranění oxidů dusíku (NOx) ze spalin. V roce 2006 se technologie úspěšně uplatnila na trhu s těžkými užitkovými vozidly se vznětovým motorem v Evropě, kde umožnila nákladním vozidlům plnit limity normy Euro IV a V. 

Systém SCR využívá AdBlue® a vanad nebo katalyzátor se vzácnými kovy namontovaný na tlumiči vozidla k redukci NOx na vodní páru a atmosférický dusík. Tato reakce probíhá za motorem ve výfukovém systému a je známá jako „následná úprava spalin“. Na rozdíl od alternativní technologie EGR upřednostňované společnostmi MAN a Scania, technologie SCR řeší problém mimo motor a má potenciál dosáhnout úrovní redukce NOx o více než 80 %, což umožňuje vyladit motor na maximální účinnost. Nastavení motoru na maximální účinnost umožňuje dosáhnout odhadovaných úspor paliva v rozsahu okolo 3–5 % a poskytuje provozovatelům příležitost ušetřit tisíce na ročních účtech za naftu.

Co jsou normy Euro IV a V?

Evropská komise stanovuje limity škodlivých znečišťujících látek – včetně NOx a pevných částic (PM) – v rámci legislativy Euro IV a V. Legislativa je závazná a omezuje emise všech vozidel nad 3,5 tuny registrovaných po datu účinnosti. Norma Euro IV byla zavedena v roce 2006 a norma Euro V v říjnu 2009. Všechny nové registrace v Evropské unii musí splňovat emisní normy Euro V.

Selektivní katalytická redukce

Selektivní katalytická redukce

Močovina v AdBlue® (1) uvolňuje čpavek (3 – NH3) do žhavých výfukových plynů a tento čpavek reaguje s oxidy dusíku (2 – NO a NO2) v katalyzátoru za vzniku neškodného dusíku (4 – N2) a vodní páry (5 – H20).


Kde si mohu koupit AdBlue®?


Kde si mohu koupit AdBlue®?

AdBlue® lze zakoupit řidičem na cestách na odpočívadlech, servisních stanicích nebo v prodejnách výrobce. Také je možné zajistit dodání AdBlue® přímo na základnu přepravce. Stránku FindAdBlue.com můžete použít k nalezení nejbližšího zásobovacího bodu AdBlue® a informací o základně zásobování AdBlue®. Stránka FindAdBlue.com obsahuje podrobnosti o více než 10 000 zásobovacích místech AdBlue® v celé Evropě.

I když je cena AdBlue® nižší při zakoupení ve velkém objemu v domácím depu, tato metoda může vést k nákladným instalačním poplatkům a platbám za vybavení. Ve skutečnosti někteří provozovatelé preferují pohodlí doplňování AdBlue® na cestách. A doplňování AdBlue® je skutečně často spojeno se strategií doplňování nafty provozovatele.

AdBlue® využívá systém SCR rychlostí odpovídající 5 % spotřeby nafty a jeho cena momentálně činí méně než polovinu ceny nafty na litr.

Mohu si vyrobit vlastní AdBlue®?

No. AdBlue® je vysoce čistý chemický roztok vyrobený podle přísných specifikací a distribuovaný prostřednictvím bezpečného dodavatelského řetězce. 32,5%Důrazně nedoporučujeme pokoušet se vyrobit vlastní roztok močoviny o koncentraci 32,5 % z močoviny určené pro hnojiva a čištěné vody.

Nezapomeňte – používání roztoku močoviny neodpovídající specifikacím certifikace DIN/ISO pravděpodobně povede k poškození katalyzátoru a zneplatnění záruky vozidla.

Skladování a manipulace

Je důležité, aby byla čistota AdBlue® zajištěna v průběhu dodavatelského řetězce a při skladování v domácím depu. Proto je klíčové, aby bylo AdBlue® přepravováno a skladováno způsobem, který odpovídá pokynům CEFIC. Při skladování v domovském depu je důležité, aby nedocházelo k rozlévání AdBlue® z IBC nebo velkoobjemových nádob do menších kanystrů, jelikož SCR katalyzátory jsou citlivé na mnoho znečišťujících látek, zvláště ionty minerálních látek, a může dojít k jejich nevratnému poškození. Pokud vlivem chybné manipulace s AdBlue® dojde k poškození, záruka na vozidlo pravděpodobně nebude uznána.

V určitém rozsahu je AdBlue® citlivé na extrémní teploty, jak chladné, tak i vysoké. Roztok zmrzne, pokud jeho teplota poklesne pod -11 °C a obsah močoviny se může snížit, pokud roztok skladujete při teplotách převyšujících 30 °C. Proces zmrznutí však AdBlue® nepoškodí a po roztání si zachová svoji koncentraci a kvalitu. V oblastech, kde teplota často přesahuje 30 °C (Řecko, Španělsko apod.) je nutné zajistit, aby nebyl roztok skladován na přímém slunečném světle.

Samotná nákladní vozidla a větší výdejny jsou vybaveny několika vyhřívanými součástmi k minimalizaci problému zamrzajícího AdBlue®.


Metody doplňování na cestách

Kanystry

Kanystry

Kanystry jsou dostupné ve více než 5 000 servisech, zásobovacích místech a prodejnách výrobců v celé Evropě. Tento typ zásobování se obvykle používá v nouzové situaci a kvůli malé velikosti se účtuje příplatek. Dostupné velikosti zahrnují 5l, 10l a 18l balení.

Čerpací stanice

Čerpací stanice

Maloobchodní čerpací stanice dodávají AdBlue® v litrech v rostoucím počtu míst v celé Evropě. A po období investic ropného průmyslu skutečně některá odpočívadla nainstalovala čerpací stanice AdBlue® na všech naftových ostrůvcích a teď je možné doplňovat AdBlue® současně s doplňováním nafty.

Metody doplňování v domovském depu

IBC

IBC

Přepravní velkoobjemové kontejnery (IBC) představují standardizovanou metodu skladování a přepravy kapalin používanou v chemickém průmyslu. IBC obsahují 1000 l AdBlue® a v porovnání s metodami doplňování na silnicích mají výhodnou cenu. Zároveň IBC nevyžadují trvalou instalaci a momentálně představují pro přepravce jednu z nejoblíbenějších možností.

Menší velkoobjemové balení

Menší velkoobjemové balení

Systém menšího velkoobjemového balení představuje pevnou instalaci v domovském depu přepravce. Obvyklé systémy menšího velkoobjemového balení mají kapacitu od 4 000 do 7000 l a vyžadují pravidelné doplňování výrobcem AdBlue®. Z důvodu množství nakupovaného AdBlue® je cena na litr v porovnání s ostatními metodami nízká. Vybavení je však nákladné a vyžaduje instalaci a údržbu.

Adresář


Dodavatelé AdBlue® do vašeho depa


 

STÁHNĚTE SI APLIKACI!

Aplikace FindAdBlue pro osobní vozidla je dostupná zdarma v obchodě App Store a Play Store.