Tato stránka používá soubory cookie k zajištění lepších zážitků při prohlížení. Používáním této stránky s podobným použitím souhlasíte. Pokračovat Další informace

Najít nejbližší AdBlue®

Prodejny AdBlue® pro osobní vozidla a dodávky

 

 

 

STÁHNĚTE SI APLIKACI!

Aplikace FindAdBlue pro osobní vozidla je dostupná zdarma v obchodě App Store a Play Store.

 

Co je to AdBlue®?

AdBlue® je netoxická kapalina s vodním základem, která snižuje obsah škodlivých oxidů dusíku ve spalinách vznětového motoru až o 90 %. Výrobci vozidla používají AdBlue® ke splnění emisních norem Euro 6 pro automobily a dodávky.


AdBlue® se skladuje v samostatné nádrži ve vozidle. Na rozdíl od nafty se nespaluje v motoru, ale vstřikuje se přímo do speciálně upravené části výfukového potrubí. Zde zahájí chemickou reakci, která odstraní znečišťující oxidy dusíku (NOx), převede je na neškodnou vodu a dusík v pokročilé technologii nazývané selektivní katalytická redukce (SCR).

AdBlue® lze používat za všech povětrnostních podmínek

AdBlue® zamrzá při -11 °C a pokud teploty poklesnou ještě níže, topné systémy vašeho vozidla zajistí spolehlivou činnost systému SCR.

Doplňte si nádrž

Nádrž na AdBlue® můžete doplnit pomocí vhodných láhví/kanystrů nebo u speciálně navržených čerpacích stojanů dostupných na stále rostoucím počtu čerpacích stanic. Na stránce FindAdBlue.com obdržíte informace, které potřebujete k nalezení nejbližší čerpací stanice nabízející AdBlue® pohodlným způsobem.

Netoxické a bez zápachu

AdBlue® představuje nezapáchající, netoxický roztok močoviny, který se automaticky vstřikuje do systému výfukových plynů.

DŮLEŽITÉ – AdBlue® není aditivum do paliva!

AdBlue® je třeba nalít do samostatné nádrže vozidla na AdBlue® – nikdy nečerpejte AdBlue® do nádrže na naftu. Nemíchejte AdBlue® s dalšími aditivy a neřeďte AdBlue® vodou. Pokud omylem načerpáte AdBlue® do palivové nádrže, nespouštějte motor. O pomoc požádejte prodejce.

Technologie SCR

AdBlue® je provozní kapalina, která se vstřikuje přímo do žhavých výfukových plynů před katalyzátorem SCR. V tomto katalyzátoru SCR se močovina v AdBlue® změní na čpavek, který reaguje na povrchu katalyzátoru s oxidy dusíku ve výfukových plynech a produkuje neškodný dusík a vodu. Tato technologie je známá jako Selektivní katalytická redukce nebo také ve zkratce SCR.

SCR se používá u vznětových motorů a snižuje emise NOx téměř na nulu. Dalšími výhodami jsou:

  • snížené emise CO2 a snížená spotřeba paliva
  • vylepšená kvalita vzduchu vzhledem k NO2, zvláště ve městech

technologie AdBlue®/SCR umožňuje užívat si výkon vznětového motoru bez obav z dopadů na životní prostředí.

Velikost nádrže AdBlue® umístěné ve vašem vozidle závisí na vlastněné značce a modelu. Proto se budou intervaly mezi doplňováním lišit. Navíc může spotřebu AdBlue® ovlivnit mnoho faktorů, například zatížení vozidla, styl jízdy, klimatické podmínky, plynulost dopravy a stav vozovky. Podobně jako v případě paliva, čím ekonomičtěji jedete, tím méně AdBlue® využijete. Jako hrubý návod můžete použít poučku, kdy v případě jízdy každý den budete muset nádržku na AdBlue® doplnit několikrát ročně. Další informace získáte u svého prodejce.

Selektivní katalytická redukce

Selektivní katalytická redukce

Močovina v AdBlue® (1) uvolňuje čpavek (3 – NH3) do žhavých výfukových plynů a tento čpavek reaguje s oxidy dusíku (2 – NO a NO2) v katalyzátoru za vzniku neškodného dusíku (4 – N2) a vodní páry (5 – H20).


Výhody pro životní prostředí

Vlastnictvím vozidla s technologií AdBlue® a SCR pomáháte snižovat škodlivé emise oxidu dusíku (NOx) a omezujete tak svou stopu v životním prostředí a zlepšujete kvalitu vzduchu.

Často kladené otázky

AdBlue® (také nazývané jako kapalina do výfukových plynů vznětových motorů) je čirá a netoxická kapalina bez zápachu a barvy skládající se z 32,5 % velmi čisté močoviny a 67,5 % deinonizované vody.

AdBlue® zamrzá při teplotách -11 °C. 32,5% koncentrace byla u AdBlue® zvolena, protože má nejnižší bod tuhnutí z vodných roztoků močoviny. Nádrže na AdBlue® jsou vybaveny topným tělesem, které rozmrazí kapalinu určeno k redukci emisí tak, aby účinkovala za všech podmínek.

Složení AdBlue® je definováno mezinárodní normou ISO-22241 a slovo AdBlue® představuje registrovanou ochrannou známku německé asociace pro automobilový průmysl (VDA).

Zkratka SCR představuje selektivní katalytickou redukci a je technologií používanou k odstraňování oxidů dusíku (NOx) z výfukových plynů vznětových motorů. Je založena na AdBlue® (také nazývané kapalina do výfuku vznětových motorů), provozní kapalině, které se vstřikuje do žhavých výfukových plynů.

Vysoké teploty výfukových plynů mění močovinu v AdBlue® na čpavek (NH3) a tento čpavek reaguje s oxidy dusíku (NO a NO2) v katalyzátoru za vzniku neškodného dusíku (N2) a vodní páry (H2O). Systém je pečlivě řízen snímači a zajišťuje optimální destrukci NOx a účinné využívání AdBlue®.

Žádná další technologie řízení emisí není schopná splnit poslední požadavky na čisté vznětové motory. Technologie SCR je zvláště vhodná pro řízení škodlivých emisí během skutečné jízdy, například při prudkém zrychlování a dálniční jízdě.

Většina aut a dodávek má pod víkem otvoru plnění paliva vedle černého víčka na naftu modré víčko plnicího hrdla AdBlue®. Některé starší modely SCR mají plnicí hrdlo AdBlue® umístěné v zavazadlovém prostoru (poblíž rezervy) nebo v motorovém prostoru (podobá se kapalině do ostřikovačů). Pokud si nejste jistí, nahlédněte do návodu k obsluze vozidla.

Nikdy nepoužívejte k doplňování nádrže AdBlue® nádoby nebo trychtýře, které byly použity i pro jiné kapaliny, například palivo. Takové drobné znečištění může vaše vozidlo poškodit.

Tento postup bude záviset na velikosti vašeho vozidla. Obvyklá spotřeba AdBlue® u aut a dodávek je v rozsahu od 1,0–2,5 litrů na 1000 km. Těžké užitkové nákladní vozy často spotřebují více než 1000 litrů ročně.

Dojezd závisí na individuálním profilu řidiče, počtu ujetých kilometrů, zatížení vozidla a velikosti motoru. Ať se stane cokoliv, ukazatel integrovaný do palubního počítače vás upozorní jestliže hladina kapaliny klesne a bude třeba ji doplnit. První varování obdržíte přibližně 2 400 km (1 500 mil) před vyprázdněním nádrže na AdBlue®.

Doplnění nádrže nemusíte provádět u svého prodejce. Použijte naše vyhledávání AdBlue® a najděte si dodavatele ve vaší blízkosti.

Pokud se nádrž na AdBlue® vyprázdní, auto se již po vypnutí nenastartuje. To není závada, ale nutná vlastnost systému.

Pokud dosáhnete této fáze, bude třeba nádrž na AdBlue® doplnit alespoň 5 litry, než bude možné auto znovu nastartovat.

  • Nejprve byste měli zkontrolovat, zda kupovaný produkt viditelně obsahuje ochrannou známku AdBlue® a odkaz na normu ISO 22241.
  • Důrazně doporučujeme používat čerpací stojan AdBlue® navržený pro auta a dodávny nebo si koupit láhev AdBlue® s uzavřeným konektorem pro vaše vozidlo (obvykle šroubovací adaptér). Zabráníte tak rozlití.

Nedoporučujeme doplňovat nádrže u čerpacích stojanů AdBlue®, které existují u mnoha plnicích stanic pro komerční vozidla (nákladní vozidla a autobusy), neboť jejich průtok je pro osobní vozidla příliš vysoký a může dojít k problémům.

Kromě toho, mnoho plnicích hubic AdBlue® pro nákladní vozidla je třeba odemknout magnetem v plnicím hrdle vozidla, který se v osobních vozidlech nenachází.

Dobrou zprávou je, že k dispozici je rostoucí počet plnicích stanic v celé Evropě, které nabízí čerpadla s nízkým průtokem AdBlue® pro osobní vozidla. Doplňování u podobného čerpadla je snadné jako doplňování nafty a mnohem levnější než nákup AdBlue® v láhvi.

Pokud se AdBlue® dostane do styku s lakem vozidla, jednoduše ho otřete a v případě potřeby oblast opláchněte vodou.

Pokud rozlijete trochu AdBlue® na své oblečení nebo ruce, stačí je pečlivě opláchnout vodou.

Vozidla obecně tuto možnost nemají. U každého vozidla je zpravidla jedna velikost nádrže AdBlue®, která byla navržena k optimalizaci omezení balení a hmotnosti. Pokud se obáváte, že vám AdBlue® dojde během cesty, do vozidla si můžete dát utěsněnou láhev AdBlue®.

AdBlue® je registrovaná ochranná známka společnosti VDA (německá asociace automobilového průmyslu). Produkt vyrábí mnoho různých chemických společností, například Yara a BASF a název „AdBlue®“ mohou využívat pouze licencovaní výrobci a distributoři.

 

STÁHNĚTE SI APLIKACI!

Aplikace FindAdBlue pro osobní vozidla je dostupná zdarma v obchodě App Store a Play Store.