Denne side bruger cookies for at kunne give dig en bedre browsingoplevelse. Når du bruger denne side, accepterer du brugen af cookies. Fortsæt Få mere at vide

Find din nærmeste AdBlue®

AdBlue® salgssteder for lastbiler

 

AdBlue® Information


Hvad er AdBlue®?

Simply put, AdBlue® er en 32,5% ureaopløsning i deioniseret vand, og er påkrævet i forhold til mange kommercielle køretøjer på de europæiske veje. AdBlue® er essentiel for at den avancerede forureningsbekæmpelsesteknologi, der er installeret i udstødningssystemet (Selektiv Katalytisk Reduktion - SCR), kan fungere korrekt. Ulig diesel er AdBlue® en klar, ugiftig væske, der ikke skader miljøet og som er sikker at håndtere. AdBlue® er ikke et brændstof eller et tilsætningsstof til brændstof.  

AdBlue® er en højspecifikationsopløsning og produceres til DIN 70070 og ISO 22241 standarder.

Hvem har brug for AdBlue®?

For øjeblikket er AdBlue® påkrævet i de fleste større og tunge køretøjer (lastbiler, busser og lignende), der er købt efter oktober 2006.  

For at kunne opfylde udledningsbegrænsningerne i Euro IV og V, skal alle større europæiske lastvognsproducenter i større eller mindre grad tilbyde køretøjer, der er forsynet med SCR. MAN og Scania fokuserer imidlertid på en alternativ teknologi, der går under betegnelsen EGR, som ikke kræver brug af AdBlue®.  

Det er vigtigt at sikre, at køretøjerne altid er forsynet med AdBlue®, og et indbygget kontrolsystem aktiverer en stopklods, hvis AdBlue® tanken løber tør. Dette for at sikre, at køretøjets NOx-udledning forbliver under den lovbestemte grænse.

Hvad er SCR?

SCR eller Selektiv Katalytisk Reduktion er en udledningskontrolteknologi, der først blev anvendt på kulfyrede kraftværker til at rense nitrogenoxider (NOx) fra udstødningsgasserne. I 2006 indtog teknologien det europæiske marked for tunge dieselkøretøjer, hvilket har betydet, at lastbiler nu kan overholde grænseværdierne i Euro IV og V. 

Et SCR-system gør brug af AdBlue® og en vanadium eller metalkatalysator monteret i køretøjets lyddæmper for at omdanne NOx til vanddampe og atmosfærisk nitrogen. Denne reaktion finder sted i motorens udstødningssystem og er en "efter-behandling". I modsætning til alternativet, EGR-tekhnologien - der bruges af MAN og Scania, klarer SCR problemerne udenfor motoren, og har potentiale til at opnå >80% reduktion i NOx, der betyder at motoren kan tunes til maksimum effekt. Når motoren er indstillet til maksimum effekt, får man en estimeret brændstofbesparelse på 3-5%, hvilket betyder at operatørerne kan spare rigtig mange penge på deres årlige udgifter til dieselbrændstof.

Hvad er Euro IV og V?

Den Europæiske Kommission udstikker grænsen for skadelige luftforurenende stoffer, herunder NOx og partiker (PM) indenfor rammerne af Euro IV og V. Denne lovgivning er bindende og begrænser udledning fra alle køretøjer >3,5t registreret efter implementeringsdatoen. Euro IV blev implementeret i 2006, og Euro V i oktober 2009. Alle nye registreringer indenfor EU skal overholde udledningsnormerne i Euro V.

Selektiv Katalytisk Reduktion

Selektiv Katalytisk Reduktion

Urea i AdBlue® (1) frigiver ammoniak (3 - NH3) til den varme udstødningsgas. Denne ammoniak reagerer med nitrogenoxider (2 - NO og NO2) i den katalytiske omformer og danner uskadelig nitrogen (4 - N2) og vanddampe (5 - H20).


Hvor kan jeg købe AdBlue®?


Hvor kan jeg købe AdBlue®?

AdBlue® kan købes på tankstationer eller transportcentre langs vejene eller hos forhandlere. Man kan også arrangere levering af AdBlue® direkte til transportfirmaets adresse. Du kan bruge FindAdBlue.com til at finde det nærmeste AdBlue® forsyningssted og få information om hjemmebaseret levering af AdBlue®. FindAdBlue.com har oplysninger om mere end 10.000 AdBlue® forsyningssteder over hele Europa.

Prisen på AdBlue® er lavere når man køber det i større mængder på hjemmedepotet. Denne metode kræver dog udgifter til installation og udstyr. Faktisk foretrækker en række operatører at klare påfyldningen af AdBlue® nemt og hurtigt langs vejene. Påfyldning af AdBlue® er faktisk ofte i overensstemmelse med operatørens dieselstankningsstrategi.  

AdBlue® bruges af SCR-systemet i et forhold der svarer til 5% af dieselforbruger og literprisen er for tiden mindre end halvdelen af det en liter diesel koster.

Kan jeg selv fremstille min egen AdBlue®?

AdBlue® er en kemisk opløsning med en meget høj renhed, der produceres i henhold til strenge specifikationskrav og distribueres gennem en sikker forsyningskæde. Vi anbefaler på det kraftigste, at man ikke forsøger at lave sin egen 32,5% ureaopløsning af urea-gødning og vand eller på anden måde.  

Husk at ikke-DIN/ISO specificeret ureaopløsning sandsynligvis vil ødelægge katalysatoren og gøre køretøjets garanti ugyldig!

Opbevaring og håndtering

Det er vigtigt, at renhedsgraden af AdBlue® sikres op gennem forsyningskæden og når det opbevares i hjemmedepotet. Derfor er det altafgørende at AdBlue® transporteres og opbevares i overensstemmelse med CEFIC retningslinjerne. Når man opbevares det i hjemmedepotet er det vigtigt, at AdBlue® ikke omhældes fra IBC'er eller bulkcontainere til mindre dunke, da SCR katalysatorerne meget let reagerer på mange kontaminanter, især mineral-ioner, og kan blive uopretteligt beskadigede. Hvis skaden er sket på grund af forkert håndtering af AdBlue®, vil køretøjets garanti sandsynligvis ikke længere være gyldig.  

I visse henseender er AdBlue® følsom overfor ekstreme temperaturer, høje samt lave. Opløsningen fryser hvis dens temperatur falder under -11°C, og ureaindholdet kan blive mindre, hvis det opbevares ved temperaturer, der er højere end 30°C. AdBlue® bliver dog ikke ødelagt af fryseprocessen, så når det er genoptøet er koncentrationen og kvaliteten genskabt. I områder hvor temperaturen ofte kommer over 30°C (Grækenland, Spanien, osv) er det nødvendigt at sikre sig, at opløsningen ikke opbevares i direkte sollys.  

Selve lastbilerne og større udstyrsinstallationer produceres med flere opvarmede komponenter for at minimere frostproblemer med AdBlue®.


Leveringsmetoder langs vejene

Dunke

Dunke

Man kan købe dunke fra mere end 5000 servicestationer, leveringsdepoter og producentforhandlere over hele Europa. Denne leveringsform bliver typisk brugt i forbindelse med en nødsituation og grundet den beskedne størrelse er prisen lidt højere. Dunkene fås i størrelser på 5L, 10L og 18L.

Pumpe

Pumpe

Detailpumper leverer AdBlue® i litermål flere og flere steder i Europa. Efter en periode med olieindustriinvesteringer har nogle lastvognscentre installeret AdBlue® pumper ved alle deres dieselstandere, så det nu er muligt at påfylde AdBlue®, mens man tanker diesel.

Levering til hjemmedepot

IBC

IBC

Mellemstore bulkcontainere (IBC’er) er standard for opbevaring og transport af væsker, der bruges i den kemiske industri. En mellemstor bulkcontainer kan rumme 1000 liter AdBlue® og er konkurrencedygtig i pris i sammenligning med levering langs vejene. IBC’er kræver ikke en permanent installation, og er for tiden det mest populære valg i transportbranchen.

Mini-bulk

Mini-bulk

Et mini-bulksystem er en fast installation på et transportfirmas hjemmedepot. Typiske mini-bulksystemer har en kapacitet på mellem 4000-7000 liter og kræver regelmæssig opfyldning af AdBlue®. På grund af mængden af AdBlue® er prisen pr. liter lav i sammenligning med andre metoder. Udstyret er dyrt og kræver installation og vedligeholdelse.

Register


AdBlue® leverandører til dit depot


 

DOWNLOAD APPEN NU!

FindAdBlue-appen til passagerbiler fås gratis i App Store og Play Store