Denna webbplats använder kakor för att ge dig en bättre webbupplevelse. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du denna användning. Fortsätt Läs mer

Hitta din närmaste AdBlue®

AdBlue®-butiker för personbilar och skåpbilar

 

 

 

HÄMTA APPEN NU!

FindAdBlue App för personbilar finns gratis på App Store och Play Store

 

Vad är AdBlue®?

AdBlue® är en vattenbaserad och giftfri vätska som reducerar de skadliga kväveoxiderna i dieseldrivna avgaser med upp till 90 %. Fordonstillverkare använder AdBlue® för att uppfylla Euro 6 emissionsstandard för bilar och skåpbilar.


AdBlue® lagras i en separat tank i fordonet. I motsats till diesel, bränns det emellertid inte i motorn, utan injiceras direkt i en speciellt modifierad del av avgasröret. Detta börjar med en kemisk reaktion som avlägsnar de förorenande kväveoxiderna (NOx), omvandlar dem till ofarligt vatten och kväve i en avancerad teknik som heter Selektiv katalytisk reduktion (SCR).

AdBlue® kan användas under alla väderförhållanden

AdBlue® fryser vid -11°C, och om temperaturen sjunker ännu lägre har din bil värmesystem som säkerställer att SCR-systemet fungerar pålitligt.

Fyll på själv

Du kan fylla på AdBlue®-tanken med lämpliga flaskor/kanistrar eller vid specialdesignade pumpar som finns tillgängliga på ett ständigt ökande antal tankstationer. FindAdBlue.com ger dig den information du behöver för att hitta närmaste bensinstation som erbjuder AdBlue® på ett bekvämt sätt.

Giftfri och luktfri

AdBlue® är en luktfri, giftfri urea-lösning som automatiskt injiceras i avgassystemet.

VIKTIGT - AdBlue® är inte ett bränsleadditiv!

AdBlue® får endast fyllas på i fordonets separata AdBlue®-tank – tillsätt aldrig AdBlue® i dieselbränsletanken. Blanda inte AdBlue® med några tillsatser och späd inte ut AdBlue® med vatten. Om du tillsätter AdBlue® i din bränsletank av misstag, ska du inte starta motorn. Kontakta din återförsäljare för hjälp.

SCR-teknik

AdBlue® är en driftvätska som injiceras direkt i de heta avgaserna före SCR-katalysatorn. I denna SCR-katalysator omvandlas urean i AdBlue® till ammoniak, som reagerar vid katalysatorns yta med kväveoxiderna i avgasen för att producera ofarligt kväve och vatten. Denna teknik är känd som Selektiv katalytisk reduktion, eller förkortat SCR.

SCR är tillämplig på dieselmotorer, med reducering av NOx-utsläppen till nära noll. Ytterligare fördelar är:

  • Minskade koldioxidutsläpp och förbättrad bränsleeffektivitet
  • Förbättrad luftkvalitet relaterad till NO2, särskilt i städer

AdBlue®/SCR-tekniken gör att du kan njuta av dieselmotorns prestanda utan att oroa dig för miljöpåverkan.

Storleken på AdBlue®-tanken monterad på ditt fordon beror på vilket märke och modell du har. Därför varierar intervallerna mellan påfyllningar. Dessutom kan många faktorer som fordonsbelastning, körstil, klimatförhållanden, trafikflöde och vägförhållanden påverka hur mycket AdBlue® som förbrukas. Precis som bränsle, desto mer ekonomiskt du kör, desto mindre AdBlue® kommer du att använda. Som en grov uppskattning, blir då om du kör varje dag, måste du fylla på AdBlue®-tanken flera gånger om året. För mer information, kontakta din återförsäljare.

Selektiv katalytisk reduktion

Selektiv katalytisk reduktion

Urea i AdBlue® (1) släpper ut ammoniak (3 - NH3) in i den heta avgasen och ammoniaken reagerar med kväveoxider (2 - NO och NO2) i katalytisk omvandlare för att bilda ofarligt kväve (4 - N2) och vattenånga (5 - H20).


Miljöfördelar

Genom att äga ett fordon med AdBlue® & SCR-teknik bidrar du till att minska skadliga utsläpp av kväveoxid (NOx) och därigenom minska din miljöpåverkan och förbättra luftkvaliteten.

Vanliga frågor

AdBlue® (även kallad Diesel Exhaust Fluid) är en luktfri, färglös, ren och giftfri vätska som består av 32,5 % ultrarent urea och 67,5 % avjoniserat vatten.

AdBlue® fryser vid -11°C. En koncentration på 32,5 % valdes för AdBlue® eftersom det är den lägsta fryspunkten för en urea-vattenlösning. AdBlue®-tankar är utrustade med en värmare som avfrostar tillräckligt med vätska för att utsläppsminskningen ska fungera under alla förhållanden.

Sammansättningen av AdBlue® definieras av den internationella standarden ISO-22241, och ordet AdBlue® är ett registrerat varumärke tillhörande German Association of the Automotive Industry (VDA).

SCR betyder selektiv katalytisk reduktion och är en teknik som används för att avlägsna kväveoxider (NOx) från dieselmotorers avgaser. Det baseras på AdBlue® (även kallad Diesel Exhaust Fluid), en driftvätska som injiceras i de heta avgaserna.

De höga avgastemperaturerna omvandlar urean i AdBlue® till ammoniak (NH3) och denna ammoniak reagerar med kväveoxider (NO och NO2) i en katalysator för att bilda ofarligt kväve (N2) och vattenånga (H2O). Systemet kontrolleras noggrant av sensorer för att säkerställa optimal NOx-förstörelse och effektivt AdBlue®-användande.

Ingen annan kontrollteknik för utsläpp kan leverera de senaste kraven för rena dieselmotorer. SCR-tekniken är särskilt väl lämpad för att kontrollera skadliga utsläpp under verkliga körförhållanden, till exempel snabb acceleration och motorvägskörning.

De flesta bilar och skåpbilar har ett blått påfyllningslock för AdBlue® bredvid det svarta diesellocket under höljet för bränslepåfyllning. Vissa tidigare SCR-modeller har AdBlue®-tanklocket placerat i bagageutrymmet (nära reservhjulet) eller motorrummet (liknande vindrutespolare). Om du är osäker, kolla din användarmanual.

Använd aldrig behållare eller tratt för att fylla på AdBlue®-tanken som har använts med andra vätskor såsom bränsle. Denna lilla mängd förorening kan skada ditt fordon.

Detta beror på storleken på ditt fordon. Typisk förbrukning av AdBlue® för bilar och skåpbilar ligger i intervallet 1,0-2,5 liter per 1000 km. Tunga lastbilar använder ofta mer än 1000 liter per år!

Intervallet för körning varierar beroende på den enskilda förarprofilen, miltal, fordonets belastning och motorstorlek. Vad som än händer, kommer en indikator integrerad i datorn att varna dig när vätskenivån blir låg och du måste fylla på. Du får den första varningen ungefär efter 2400 km (1500 miles) innan AdBlue®-tanken blir tom.

Du behöver inte åka tillbaka till din återförsäljare för att fylla på tanken. Använd vår AdBlue® sök för att hitta en leverantör nära dig.

Om AdBlue®-tanken blir tom, startar bilen inte när tändningen är avstängd! Detta är inte ett fel, men en nödvändig funktion hos systemet.

Om detta stadium nås, kommer AdBlue®-tanken att behöva fyllas på med minst 5 liter innan bilen kan startas om.

  • Först ska du kontrollera att den produkt du köper visar varumärket AdBlue® klart och tydligt och har en referens till standarden ISO 22241.
  • Vi rekommenderar starkt att du använder en AdBlue®-pump konstruerad för bilar och skåpbilar, eller köper en AdBlue®-flaska med en försluten anslutning till ditt fordon (vanligtvis med en skruvadapter). Detta förhindrar eventuellt spill.

Vi rekommenderar inte att du fyller på vid AdBlue®-pumparna som finns på många bensinstationer för kommersiella fordon (lastbilar och bussar) eftersom flödet är för högt för personbilar och du kan få problem.

Dessutom behöver många lastbilars AdBlue® munstycken frisättas av en magnet i fordonets påfyllningsrör, som inte finns i personbilar.

Den goda nyheten är att det finns ett växande antal påfyllningsstationer över Europa som erbjuder AdBlue®-pumpar med lågt flöde för personbilar. Påfyllning med en sådan pump är lika lätt som att fylla på med dieselbränsle, och mycket billigare än att köpa AdBlue® på flaska.

Om AdBlue® kommer i kontakt med ditt fordons lackering, ska du helt enkelt torka av spillet och rengör om nödvändigt med vatten.

Om du någonsin spiller AdBlue® på dina kläder eller händer, ska du skölja noggrant med vatten.

Fordon har i allmänhet inte detta alternativ. För varje fordon finns det vanligtvis bara en tankstorlek för AdBlue® som har utformats för att optimera paket- och viktbegränsningar. Om du är orolig för att AdBlue® ska ta slut när du är ute och kör, kan du ha en försluten flaska med AdBlue® i ditt fordon.

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (the German Association of the Automotive Industry). Det tillverkas av många olika kemiska företag som Yara och BASF, och endast licensierade tillverkare och distributörer får använda namnet "AdBlue®".

 

HÄMTA APPEN NU!

FindAdBlue App för personbilar finns gratis på App Store och Play Store